شرکت پارسیرنگ

English

پارسیبرگ

 

 

این شرکت با توجه به مواد اولیه مرغوب و با به کارگیری تجهیزات و بهره­ گیری از دانش فنی و تخصصی، اقدام به راه­ اندازی بزرگ­ترین سایت تولید کمپوست در ایران با ظرفیت 90000 تن در سال با استفاده از جدیدترین تکنولوژی­های صنعت تولید کمپوست، نموده است.

 

کمپوست در حقیقت حاصل تجزیه کنترل شده مواد آلی در حرارت و رطوب مناسب به وسیله باکتری، قارچ و سایر میکروارگانیسم ­های هوازی و بی­ هوازی می­باشد که جایگزین بسیار مناسبی برای کودهای دامی و شیمیایی محسوب می­گردد.