شرکت پارسیرنگ

English

تماس با ما

   آدرس مزرعه: شیراز، کیلومتر 10 جاده بیضا – شهرک صنعتی ملوسجان بیضا – شرکت کشت و صنعت و دامپروری فارس

         کد پستی7369143311

        تلفن:07136773280-4

        فکس: 07136773285


       واحد فروش شعبه شیراز:

       07132230048


     واحد فروش شعبه بیضا :  

     09937658979

    مدیریت ارتباط با مشتریان:

     07136773288


             parsirang.egg.co    

     info@parsirang.com

             parsirang@gmail.com