شرکت پارسیرنگ

English

کنسرو زیتون شور خیلی درشت (با هسته) 17 کیلوگرمی


کنسرو زیتون شور خیلی درشت (با هسته) 17 کیلوگرمی


کنسرو زیتون شور خیلی درشت (با هسته) که از زیتون های سالم و رسیده از باغات شرکت کشت و صنعت و دامپروری فارس با جدیدترین سیستم های فرآوری، تولید و بسته بندی گردیده است. این محصول در حلب های 17 کیلوگرمی در دسترس مشتریان قرار دارد. زیتون ها بسته به نیاز و سلیقه مشتریان از سایز معمولی، درشت و خیلی درشت و به صورت با هسته و بدون هسته، بسته بندی گردیده اند.

وزن کل= 16500 گرم

وزن خالص= 15500 گرم

درصد وزن آبکش= 55%