شرکت پارسیرنگ

English

کارخانه تولید خوراک دام و طیور

کارخانه خوراک دام و طیور

کارخانه تولید خوراک دام و طیور با ظرفیت تولید 10000 تن خوراک دام  در سال با برند سیرنگ