شرکت پارسیرنگ

English

واحد بسته ­بندی

واحد بسته ­بندی

 واحد بسته ­بندی (بسته ­بندی تخم مرغ­ها با روش کاملاً بهداشتی در انواع و اقسام مختلف)