شرکت پارسیرنگ

English

روغن زیتون فرابکر فلورا 1600 سی سی


روغن زیتون فرابکر فلورا 1600 سی سی


روغن زیتون فرابکر فلورا از زیتون های کاملا سالم و رسیده باغات شرکت کشت و صنعت و دامپروری فارس به روش دستی برداشت شده و با جدیدترین دستگاه های روغنکشی به روش مکانیکی، تولید گردیده است. این نوع روغن از خالص ترین نوع روغن ها بوده و بدون هیچ گونه مواد شیمیایی  می باشد که در شیشه های 1600سی سی در دسترس مشتریان قرار دارد. 

روغن زیتون فرابکر فلورا به دلیل نوع روغنکشی، هم برای مصارف پخت و پز و هم مصرف خام قابل استفاده می باشد.