شرکت پارسیرنگ

English

روغن زیتون فرابکر فلورا 500 سی سی


روغن زیتون فرابکر فلورا 500 سی سی


روغن زیتون فرابکر فلورا از زیتون های کاملا سالم و رسیده باغات شرکت کشت و صنعت و دامپروری فارس به روش دستی برداشت شده و با جدیدترین دستگاه های روغنکشی به روش مکانیکی، تولید گردیده است. این نوع روغن از خالص ترین نوع روغن ها بوده و بدون هیچ گونه مواد شیمیایی  می باشد که در شیشه های 500 سی سی در دسترس مشتریان قرار دارد. 

روغن زیتون فرابکر فلورا به دلیل نوع روغنکشی، هم برای مصارف پخت و پز و هم مصرف خام قابل استفاده می باشد.