شرکت پارسیرنگ

English

واحدهای پرورش مرغ تخم­گذار

مجموعه تخمگذار

واحدهای پرورش مرغ تخم­گذار

واحدهای پرورش مرغ تخم­گذار در چهار مجموعه، جمعاً در 24 سالن بزرگ به ظرفیت1200000 قطعه و تولید 12000 تن تخم مرغ در سال با برند پارسیرنگ