شرکت پارسیرنگ

English

واحد پرورش پولت

واحد پرورش پولت

واحد پرورش پولت (جوجه تخم­گذار ) در یک مجموعه و 4 سالن بزرگ به ظرفیت 350000 قطعه