صفحه اصلی»ارتباط با ما»استخدام


 
شرایط استخدام:

 

نام*: نام خانوادگی*:
نام پدر*: کد ملی*:
ش.شناسنامه*: تاریخ تولد*: نمونه:1362/11/19
محل صدور*: محل تولد*:

جنسیت*: وضعیت تاهل*:

وضعیت نظام وظیفه*: رشته تحصیلی*:
مدرک تحصیلی*: دانشگاه*:
 گرایش*: کدپستی*:
معدل*: / نمونه:17/80  شماره ثابت*:  نمونه:8235678

آدرس*: آخرین محل کار:
شماره همراه*: نمونه:09177131415

           پست الکترونیک: 

سابقه کار:  ماه    
 
 
 
 
   

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کشت و صنعت و دامپروری فارس می باشد.

Web Designed & Web Programed By N.Ghaderzadeh

فرم استخدام